Projekt Scratch

 

Programovací jazyk SCRATCH si môžete stiahnúť tu: http://info.scratch.mit.edu/Scratch_1.4_Download

V programovacom jazyku pre deti Scratch vystupuje hlavná postava - Scratch mačka. Je to mačka, ktorá je umiestnená na javisku ako vidíme na obrázku.

Alternatívny text
Scratch mačka, kostýmy, javisko, pozadie, scenár, bloky.

Javisko má po odštartovaní aplikácie nastavené biele pozadie. Vzhľad pozadia môžeme zmeniť v grafickom editore alebo importovať už pripravené pozadia.

Postava má svoje oblečenie, ktoré voláme kostým. Kostýmy si tiež môžeme vytvoriť alebo importovať v grafickom editore.

Postava na javisku hrá svoj scenár. Scenár vytvoríme poskladaním z grafických blokov. Po ťuknutí myšou na scenár sa jednotlivé bloky vykonávajú zhora nadol.

Scratch je lokalizovaný aj do slovenského jazyka, jazyk si vyberieme pomocou ikony Alternatívny text.

Po bezplatnej registrácií na domovskej stránke môžete zdieľať svoje práce na internete. V programovacom jazyku Scratch stačí potom ťuknúť na túto ikonku Alternatívny text vyplniť potrebné informácie o svojej práci a potvrdiť tlačidlom OK.

Alternatívny text

Práca sa potom nahrá na server do zoznamu vašich projektov tak, ako vidíme na obrázku.

Alternatívny text

Na domovskej stránke si potom môžeme vytvoriť svoju vlastnú galériu a zaradiť do nej svoje práce. Na obrázku vľavo dole vidíme vytvorenú galériu s názvom EduPS, ktorá je viditeľná z internetu na domovskej stránke programovacieho jazyka Scratch cez odkaz Galleries.

Last Modified: Tuesday Sep 27, 2011 - 15:03. Revision: 0.