Prostredie Scratch

 

Prostredie programovacieho jazyka Scratch tvoria tieto základné časti:

1. Hlavné menu 

Súbor - umožňuje vytvoriť nový projekt, otvoriť existujúci, uložiť projekt, importovať projekt, exportovať postavu, pridať poznámky k projektu a ukončiť Scratch.
Upraviť - umožňuje obnoviť zmazaný blok, začať a nastaviť krokovanie scenára, komprimovať zvuky, obrázky a ukázať motorové bloky.
Zverejniť - umožňuje zdieľať projekt na internete a prejsť na domovskú stránku programovacieho jazyka Scratch.
Pomoc - umožňuje prejsť na stránky pomoci na internete; ukáže obrazovky použitia blokov a informáciu o scenári.

2. Informácie o postave

možnosti otočenia, názov, smer, x-ová a y-ová pozícia postavy na javisku.

3. Manipulácia s postavou na javisku

Alternatívny text duplikovať postavu, Alternatívny text zrušiť postavu, Alternatívny text zväčšiť rozmery postavy, Alternatívny text zmenšiť rozmery postavy.

4. Spustiť, zastaviť

 Alternatívny text spustiť bloky so zelenou vlajkou, Alternatívny text zastaviť všetko.

5. Veľkosť javiska

Alternatívny text malé javisko, Alternatívny text veľké javisko, Alternatívny text prezentačný mód.

6. Ponuka blokov

7. Javisko s postavami, kde sa odohráva scenár

8. Postava

  Alternatívny text nakresliť postavu, Alternatívny text vybrať hotovú postavu, Alternatívny text vložiť náhodnú postavu.

9. Záložka scenáre

miesto, kde sa z blokov skladá scenár.

10. Použité postavy

Na obrázku vidíme ukážku prostredia.

Alternatívny text

Last Modified: Tuesday Sep 27, 2011 - 15:22. Revision: 0.