Grafický editor

 

Na obrázku vidíme základné prvky, ktoré tvoria grafický editor.

Alternatívny text

V grafickom editore môžeme vytvárať postavy, kostýmy a maľovať javisko.

Príkazy, ktoré môžeme pre prácu s postavou alebo kostýmom použiť sú: Alternatívny text zväčšiť, Alternatívny text zmenšiť, Alternatívny text otočiť vľavo, Alternatívny text otočiť vpravo, Alternatívny text preklopiť horizontálne alebo Alternatívny text vertikálne, vymazať plátno, naspäť, znova a importovať kostým.

Základné nástroje nám ponúkajú Alternatívny text štetec, Alternatívny text gumu, Alternatívny text výplň, Alternatívny text ohraničený, jednofarebný obdĺžnik alebo štvorec, Alternatívny text ohraničenú, jednofarebnú elipsu alebo kruh, Alternatívny text čiaru, Alternatívny text text, Alternatívny text výber, Alternatívny text pečiatkovač a Alternatívny text kvapkadlo.

Plátno je miesto, kde vytvárame a upravujeme kostýmy postáv.

Paletu farieb použijeme, ak chceme vybrať farbu.

Farby výplne máme dve, medzi ktorými si môžeme vybrať, prípadne zmeniť ich farbu.

Stred kostýmu Alternatívny text použijeme na nastavenie stredu kostýmu.

Last Modified: Tuesday Sep 27, 2011 - 15:36. Revision: 0.