Práca s hotovými programami

 

Zelená vlajka

V programovacom jazyku Scratch budeme vytvárať rôzne príbehy, ktoré sa budú odohrávať na javisku. Pomocou tlačidla Alternatívny text zelená vlajka, môžeme štartovať scenáre, ktoré začínajú klubúčikovým blokom Alternatívny text so zelenou vlajkou. Vykonávanie všetkých scenárov v Scratch zastavíme Alternatívny text červeným tlačidlom v tvare osemuhoľníka.

Na obrázku vidíme obrázok krajinky, ktorú sme poskladali z pripravených postáv.

Alternatívny text

Postavy vkladáme ťuknutím na tlačidlá vpravo. Postavy sa na javisku umiestňujú na náhodnu pozíciu. Vytvorenú krajinku môžeme uložiť do grafického súboru gif, ťuknutím na pravé tlačidlo myši Alternatívny text v javisku.

 

Last Modified: Wednesday Sep 28, 2011 - 12:11. Revision: 0.