Ako sa správne otočiť

 

Postavy, ktoré si vytvoríme v Scratch sa môžu na javisku pohybovať určitým smerom. Smer pohybu môžeme určiť tromi spôsobmi tak, ako vidíme na obrázku (Smery otočenia postavy):

Alternatívny text

  1. Postava sa môže otáčať Alternatívny text v smere alebo proti smeru pohybu hodinových ručičiek o určitý uhol. Smer vpravo je označený hodnotou 90, smer vľavo -90, smer hore 0, smer dole 180.
  2. Postava sa môže pohybovať iba vľavo alebo vpravo Alternatívny text.
  3. Postava sa nebude otáčať Alternatívny text.

Aktuálny smer postavy znázorňuje modrá čiara. Čiaru uchytíme stlačením ľavého tlačidla myši a krúživým pohybom Alternatívny text myši nastavíme požadovaný smer pohybu postavy. Na obrázku (Preskočenie kameňa) vidíme ukážku nastavenia smeru.

Alternatívny text

Last Modified: Wednesday Sep 28, 2011 - 12:09. Revision: 0.