Postupnosť príkazov

 

Prvý scenár

Ak chceme, aby postavičky na javisku hrali naše príbehy, musíme im to povedať tak, že vytvoríme scenár. Scenár sa musí skladať z blokov (príkazov). Vyberieme si z palety blokov skupinu Alternatívny text. Potom pomocou myši Alternatívny text presunieme (Poznámka: Presúvať môžeme vždy iba jeden blok, alebo jeden scenár.) do okna záložky Scenáre klobúčikový blok po ťuknutí na zelenú vlajku tak, ako vidíme na obrázku (Presúvanie blokov zo zoznamu).

Alternatívny text

Takto môžeme do scenára vložiť aj ďalšie bloky.

Vytvorenie príbehu si vyžaduje použiť viac blokov. Bloky sa v scenári čítajú zhora nadol. Ak chceme, aby sa po vykonaní jedného bloku začal vykonávať ďalší blok, musíme ich pospájať. Scratch nám pomáha pri spájaní blokov. Stlačíme ľavé tlačidlo myši na bloku Alternatívny text a potom ho posúvame do scenára. Pri určitej vzdialenosti blokov sa tieto bloky automaticky pritiahnu k sebe. Automatické spojenie blokov nám indikuje biela vodorovná čiara, ako vidíme na obrázku  (Automatické spojenie blokov).

Alternatívny text

Bloky zo scenára môžeme aj odstrániť. Blok uchopíme ľavým tlačidlom myši Alternatívny text a potiahneme vľavo do zoznamu všetkých blokov. Druhý spôsob je taký, že stlačíme pravé tlačidlo myši Alternatívny text  na bloku a vyberieme možnosť zmazať, ako vidíme na obrázku (Ponuka po stlačení pravého tlačidla myši na bloku).

Alternatívny text

Last Modified: Wednesday Sep 28, 2011 - 12:11. Revision: 0.