Plachtenie do prístavu

 

Javisko, kde sa pohybuje Scratch mačka má tvar obdĺžnika. Dĺžka javiska je 480 krokov (Poznámka: 1 krok=1 obrazový bod.) v smere osi X, a šírka javiska je 360 krokov v smere osi Y. Stred javiska je v bode, ktorý má súradnicu X:0 a Y:0 tak, ako vidíme na obrázku (Postava na javisku a blok plachti).
Alternatívny text
Každá postava má určený svoj stred, ktorý si môžeme nastaviť v grafickom editore. Postavu na javisku môžeme pomocou Alternatívny text myši posúvať, a tým určovať jej X-ovú a Y-ovú pozíciu na javisku.

Postavu na javisku môžeme presúvať z jedného miesta na druhé. Blok choď na pozíciu nastaví počiatočnú polohu postavy. Blok plachti presunie za čas, ktorý zadáme v bloku, postavu na novú pozíciu. Na určenie pozície postavy na javisku nám stačí 2-krát ťuknúť ľavým tlačidlom myši na postave, a potom už len presunúť blok do scenára. Počas vykonávania bloku plachti, postava nemôže vykonávať ďalší blok (Poznámka: Postava môže mať rozbehnutých viacej scenárov.). Na obrázku (Postava na javisku a blok plachti) vidíme, ako postupovať pri použití bloku (plachti), aby sa postava premiestnila na nové miesto v javisku.

Last Modified: Wednesday Sep 28, 2011 - 12:05. Revision: 0.