Opakovanie blokov 2

 

Pohyb po javisku

Postava na javisku sa môžeme pohybovať z miesta na miesto pomocou bloku plachti. Existuje aj iný spôsob, ako môžeme presúvať postavu na javisku. Ak vieme presne, koľkokrát sa má nejaká činnosť opakovať, môžeme použiť blok opakuj n-krát. Na obrázku (Použitie bloku opakuj n krát) vidíme použitie tohto bloku. Postava sa bude posúvať o 5 krokov (Poznámka: 1 krok=1 obrazový bod.), čo nám vykoná modrý pohybový blok.

Alternatívny text

Keď tento blok vložíme do tela cyklu, postava sa posunie 5-krát o 5 krokov. Postava prejde na javisku 5 * 5krokov =25 krokov určeným smerom tak, ako vidíme na obrázku (Postava prejde 25 krokov).

Alternatívny text

Last Modified: Wednesday Sep 28, 2011 - 12:12. Revision: 0.