Myš a mačka

 

Na javisku môžeme mať rôzne postavy. Postavy na javisku sa môžu pohybovať rôznymi smermi a rôznymi rýchlosťami. Medzi blokmi Alternatívny text nájdeme aj blok, ktorý nám dokáže nasmerovať postavu tak, aby vyrazila k inej postave. Pod vyrazením si musíme predstaviť jej natočenie k druhej postave. Na obrázku (Rozmiestnenie postáv na javisku) vidíme javisko, na ktorom je mačka, myš a syr.

Alternatívny text

Postave myš vytvoríme scenár, ktorý vidíme na obrázku (Použitie bloku vyraz k).

Alternatívny text

Po spustení scenára myš vyrazí - natočí sa k syru tak, ako vidíme na obrázku (Natočenie postavy k syru).

Alternatívny text

 

Last Modified: Wednesday Sep 28, 2011 - 11:57. Revision: 0.