Skákajúca žabka

 

Ďalším blokom, pomocou ktorého môžeme nechať postavu na javisku presúvať z miesta na miesto, je blok Alternatívny text. Ukážme si použitie tohto bloku. Na javisku máme postavu - Scratch mačku a postavu - Miesto (šedú plôšku). Šedá plôška bude reprezentovať miesto, kam chceme, aby sa mačka presunula.

Javisko s postavami vidíme na obrázku (Postavy na javisku).

Alternatívny text

Chceme dosiahnuť, aby sa Scratch mačka dostala na šedú plôšku. Na obrázku (Použitie bloku choď na) vidíme použitie bloku.

Alternatívny text

Po ťuknutí na zelenú vlajku sa vykoná blok choď na a Scratch mačka sa presunie - objaví sa na novom mieste - šedej plôške. Ako vidíme použitie tohto bloku je veľmi jednoduché.

Last Modified: Wednesday Sep 28, 2011 - 11:53. Revision: 0.