Efekt priehľadnosť

 

Postavám na javisku môžeme meniť vzhľad pomocou rôznych efektov. Jedným z efektov je priehľadnosť. Blok efektu priehľadnosť nájdeme medzi blokmi Alternatívny text. Priehľadnosť môžeme využiť, ak chceme, aby sa postava na javisku postupne strácala. Každá postava, ktorú vložíme na javisko, je viditeľná - nepriehľadná. Ak nastavíme efekt priehľadnosti postavy na hodnotu sto (100), postava sa stáva priehľadnou - neviditeľnou. Ak nastavíme hodnotu efektu priehľadnosti na nula (0), tak postava je nepriehľadná, ako vidíme na obrázku (Použitie bloku nastav efekt priehľadnosť).

Alternatívny text

Ak chceme zmeniť hodnotu efektu o určitú hodnotu, môžeme použiť blok zmeň priehľadnosť efektu o. Do tohto bloku môžeme vložiť aj negatívnu - zápornú hodnotu. Týmto môžeme dosiahnúť zaujímavý efekt - bliknutie postavy, tak ako vidíme na obrázku (Jedno bliknutie postavy).

Alternatívny text

V scenári sme použili blok počkaj, aby sme bliknutie postrehli.

Last Modified: Wednesday Sep 28, 2011 - 11:49. Revision: 0.