Náhodne číslo

 

V Scratch máme bloky, ktoré musia mať zadanú určitú hodnotu - číslo, aby pracovali správne. Napríklad blok, ktorý už poznáme Alternatívny text čaká určitý počet sekúnd, kým sa vykoná ďalší blok. Namiesto konkrétneho čísla môže použiť číslo, ktoré sa generuje náhodne, ako keď hodíme Alternatívny text kockou. Po hodení kockou nám môže padnúť náhodná číselná hodnota v rozpätí 1 až 6. Vygenerovanie náhodnej číselnej hodnoty nám zaručí blok Alternatívny text. Na obrázku (Blok vyber náhodne číslo od 1 do 10)

Alternatívny text

vidíme blok, ktorý nám vyberie jedno náhodné číslo z čísel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Do bloku zadávame začiatočnú a koncovú hodnotu.

Ako použiť blok vidíme na obrázku (Použite bloku v inom bloku).

Alternatívny text

Stačí blok chytiť myšou Alternatívny text a vložiť do druhého bloku namiesto čísla.

 

 

Last Modified: Wednesday Sep 28, 2011 - 11:48. Revision: 0.