Správy

 

Postavy na javisku môžu medzi sebou komunikovať, môžu si posielať správy. V Scratch pre prácu so správami používame klobúčikový blok Alternatívny text a blok Alternatívny text pošli všetkým správu. Vyslaná správa je rozposlaná všetkým postavám. Závisí len od nás, ako napíšeme scenár, a ktorá postava správu príjme a ďalej spracuje.

Vytvorme si javisko, v ktorom budú dve postavy. Pani Janka a jej verný pes Alex. Pes Alex je poslušný a po zavolaní k nej rýchlo pribehne. Správu vysiela pani Janka a pes Alex ju prijíma, ako vidíme na obrázku (Poslanie a príjem správy).

Alternatívny text

Postava, ktorá posiela správu ďalej, pokračuje vo vykonávaní svojho scenára. Ak chceme, aby v ňom nepokračovala, môžeme použiť blok Alternatívny text. Tento blok je konečný a nemôžeme pridávať za týmto blokom ďalšie bloky. Ďalej sa nám môže zísť blok, ktorý Alternatívny text pošle všetkým správu a čaká pokiaľ postavy, ktoré prijali správu, neukončia vykonávanie scenára.

Last Modified: Tuesday Sep 27, 2011 - 15:54. Revision: 0.