Korytnačka kreslí obdĺžnik

 

V Scratch môžeme využívať bloky, pomocou ktorých môžeme kresliť korytnačiu grafiku. Postavu s kostýmom korytnačky v Scratch nemáme, preto si ju musíme nakresliť. Môže vyzerať napríklad takto Alternatívny text.

Vysvetlíme si základne bloky:

Alternatívny text - Vymaže všetko čo nakreslila korytnačka.
Alternatívny text - Korytnačka zodvihne pero, pri pohybe nekreslí stopu.
Alternatívny text - Korytnačka položí pero, pri svojom pohybe kreslí stopu.\
Alternatívny text - Korytnačke nastavíme hrúbku pera v bodoch.
 Alternatívny text - Korytnačke nastavíme farbu pera.
Alternatívny text - Korytnačka vytvorí svoj odtlačok na javisku (Poznámka: Nevytvára sa nová postava.).

Korytnačka sa po javisku pohybuje pomocou týchto blokov:
Alternatívny text - Korytnačka sa nastaví na vybratý smer.
Alternatívny text - Korytnačka sa posunie o zadaný počet krokov.
Alternatívny text - Korytnačka sa otočí o zadaný uhol vľavo.
Alternatívny text - Korytnačka sa otočí o zadaný uhol vpravo. 

Ukážme si teraz, ako sa môže pohybovať korytnačka v smere doprava, a pritom zanecháva za sebou čiaru (stopu). Nastavme si korytnačku v javisku do ľavého dolného rohu na pozíciu X: -200, Y: -100. Vymažme javisko, vyrazme smerom vpravo (90), položme pero, posuňme korytnačku o 100 krokov a potom zodvihnime pero. Výsledný scenár vidíme na obrázku (Scenár, ktorý nakreslí čiaru dlhú 100 bodov).

Alternatívny text

Last Modified: Tuesday Sep 27, 2011 - 15:52. Revision: 0.