Zadanie

 

Úloha k 1. pracovnému listu

Pomocou klávesu PrintScreen vytvor snímku okna s programovacím jazykom Scratch a v programe Skicár ju opíš.

Last Modified: Tuesday Sep 27, 2011 - 15:21. Revision: 0.