Zadanie

 

Úloha k 2. pracovnému listu

Dvakrát ťukni na postavu na javisku, potom vyber záložku Alternatívny text a ťukni na tlačidlo Alternatívny text. Vyber si z pripravených obrázkov znaky (Importovať obrázok -> Costumes -> Letters) a poskladaj z nich svoje meno. Pri úprave znakov použi základné nástroje štetec, gumu a čiaru. Na obrázku vidíš ukážku mena Peter.Alternatívny text

Last Modified: Tuesday Sep 27, 2011 - 15:35. Revision: 0.