Zadanie

 

Úloha k 4. pracovnému listu

Vytvor si kópie Scratch mačky. Umiestni a otoč mačky tak, ako vidíš na obrázku (Preskočenie kameňa). Použi otočenie postavy do smeru iba vľavo-vpravo a vytvor otočenie písmena K Alternatívny text.

Last Modified: Wednesday Sep 28, 2011 - 12:10. Revision: 0.