Zadanie

 

Úloha k 5. pracovnému listu

Vlož na javisko tvoju postavu a vytvor scenár, ktorý predstaví tvoje záujmy za 45 sekúnd. V scenári použi bloky, ktoré vidíš na obrázku (Automatické spojenie blokov).

Ukážka projektu Rozpravaj na internete

Last Modified: Sunday Feb 23, 2014 - 11:22. Revision: 0.