Zadanie

 

Úloha k 9. pracovnému listu

Umiestni na javisko šesť postáv, tak ako vidíš na obrázku. Vytvor si dva predmety, ktoré uložíš pod postavy. Tvojou úlohou je nájsť tieto predmety. Postava, na ktorú ťukneš podskočí, a tým ukáže na chvíľku, čo skrýva. Postavy si v grafickom editore naimportuj z Importovať obrázok -> Costumes -> People. Postavy na javisku nemusia iba podskočiť, ale môžu sa posunúť vľavo alebo vpravo.


Alternatívny text
Ukážka projektu Poskoč na internete

Last Modified: Wednesday Sep 28, 2011 - 11:59. Revision: 0.