Zadanie

 

Úloha k 10. pracovnému listu

Vytvor si postavy: mačku, myš a syr. Napíš scenár, ktorý povie myši, aby sa dostala k syru skôr, ako ju chytí mačka.

Ukážka projektu Myš a mačka na internete

Last Modified: Wednesday Sep 28, 2011 - 11:58. Revision: 0.