Zadanie

 

Úloha k 12. pracovnému listu

Vytvor si javisko, ktorého pozadie bude tvoriť cesta. Potom si vytvor osobné auto a tunel. Postavy umiestni na javisko tak, ako vidíš na obrázku.
Tvojou úlohou je napísať scenár, pomocou ktorého osobné auto prejde tunelom. Auto pri vstupe do tunela sa postupne stratí, potom pokračuje v tuneli, a na konci tunela sa postupne objaví. Po opustení tunela auto ďalej pokračuje vo svojej ceste. V úlohe použi efekt priehľadnosti.

Alternatívny text

Ukážka projektu Tunel na internete

Last Modified: Wednesday Sep 28, 2011 - 11:52. Revision: 0.