Zadanie

 

Úloha k 13. pracovnému listu

Na obrázku vidíš javisko, na ktorom sa budú odohrávať preteky áut.
Vytvor si pozadie javiska s cieľovou páskou. Kostým auta si naimportuj v grafickom editore z Importovať -> Costumes -> Transportation. Vytvor si novú postavu s kostýmom rieky. Prúd vody v rieke animuj. Pretekárske autá sa priblížia k rieke na rovnakú vzdialenosť. Pretekári porozmýšľajú 1 sekundu a potom sa pokúsia prejsť rieku. Autá vstupujú a opúšťajú rieku v rovnakých miestach, ktoré sú na obrázku vyznačené červenou čiarkovanou čiarou. Náhodne podmienky, ktoré sa môžu vyskytnúť pre prechode rieky, simuluj blokom Alternatívny text. Kedže rieka spomalí ich jazdu, nevieme dopredu určiť, kto zvítazí. Spolu so spolužiakom súťaž, kto má lepší odhad.


Alternatívny text
Ukážka projektu Náhodna hodnota (preteky) na internete

Last Modified: Wednesday Sep 28, 2011 - 11:47. Revision: 0.