Zadanie

 

Úloha k 15. pracovnému listu

Vytvor atletické závody dvoch družstiev, ako vidíš na obrázku. Atletickú dráhu máš rozdelenú na dve polovice. V prvej časti trate sú súťažiaci vyrovnaní. Štafetový kolík - správu si odovzdávajú súťažiaci na tej istej x-ovej súradnici (Poznámka: Červená zvislá čiara.). Pred odovzdaním štafetového kolíka sa povzbudia pokrikom "Ideš" a potom utekajú do cieľa. Pri odovzdávaní štafetového kolíka sa súťažiaci zdržia určitý náhodný čas (Poznámka: Rozdielne časy generuj pomocou náhodného čísla.). Postavy si naimportuj v grafickom editore z Importovať -> Costumes -> People.

Alternatívny text

Ukážka projektu Štafeta na internete

Last Modified: Tuesday Sep 27, 2011 - 15:55. Revision: 0.