Pracovný list

 

Pracovný list: Počítačové siete

Úloha č. 1: V programe FreeMind vytvorte myšlienkovú mapu na tému časti počítačovej siete. Použite nasledujúce pojmy a obrázky: uzol, koaxiálny kábel, pracovná stanica, krútená dvojlinka, most, firewall, satelitné pripojenie, optické vlákno, prepojovacie vedenie, prepínač, smerovač.

Úloha č. 2 Správne doplňte myšlienkovú mapu o delení počítačových sietí podľa rôznych kritérií, ktorá má už niektoré uzly vyplnené.Úloha č. 3 Pokúste sa nájsť na internete iné kritériá delenia počítačových sietí. Doplňte ich do mapy z druhej úlohy.

Úloha č. 4 Rozviňte mapu z druhej úlohy o výhody a nevýhody počítačových sietí podľa fyzickej topológie.

Úloha č. 5 Zamyslite sa nad pozitívami a negatívami zapojenia počítačov do siete. Vytvorte k tomu myšlienkovú mapu.

 

Posledná úprava: Štvrtok Sept 29, 2011 - 11:20. Revízia: 0.