Pracovný list

 

Pracovný list: Počítačové pamäte

Úloha č. 1: V programe FreeMind vytvorte myšlienkovú mapu na tému počítačové pamäte. Základné vetvy budú rozdelené podľa princípu zápisu na magnetické, optické a elektrické. Snažte sa doplniť k jednotlivým pamätiam čo najviac vedomostí, ktoré viete.

Príklad rozpísania DVD uzla:

Úloha č. 2 Prezrite si nasledujúce pojmy a obrázky. Zostavte z nich myšlienkovú mapu.

Pojmy: CD, kapacita pamäte, vnútorná pamäť, ROM, cache pamäť, princíp zápisu, energetická závislosť.

Obrázky:Úloha č. 3 Zistite na internete nové vývojové trendy v oblasti počítačových pamätí. Doplňte ich do mapy z druhej úlohy.

Posledná úprava: Utorok Okt 4, 2011 - 14:10. Revízia: 0.