Cudzie jazyky

 

Cudzie jazyky

Myšlienkové mapy je možné používať ako efektívny prostriedok na hodine cudzích jazykov, pri trénovaní konverzácie prostredníctvom hrania rôznych scénok a dialógov. Žiaci si zapíšu hlavné témy, kľúčové výrazy, ktoré chcú pri predvádzaní použiť a nemusia pri tom doslovne zapisovať a následne čítať celé frázy.

Myšlienkové mapy sú vhodné aj na učenie sa slovíčok, ktoré zapisujeme do mapy podľa súvislostí. Je dobré, keď si každý žiak nakreslí svoju jedinečnú mapu, do ktorej si zachytí okrem povinných slovíčok aj slovíčka podľa vlastnej preferencie, ktoré používa v materskej reči k danej téme. Niekedy sa totiž stáva, že keď prídeme do zahraničia, rozprávame o veciach, na ktoré siaha naša slovná zásoba, a nie o tom, o čom by sme naozaj chceli.

Zadanie: Vytvorte myšlienkovú mapu, ktorá sa bude skladať z anglických slovíčok na tému zvieratá. Možný výsledok:

Obrázok 5 Myšlienková mapa Animals

Posledná úprava: Štvrtok Sept 29, 2011 - 11:26. Revízia: 0.