FreeMind

 

FreeMind

V súčasnosti je viacero druhov programov, ktoré môžeme využiť pri tvorbe myšlienkových máp. Niektoré sú voľne distribuované, iné platené. Niektoré je potrebné nainštalovať do počítača, k iným sa dostaneme prostredníctvom internetového prehliadača. V tejto práci sa zameriavame na aplikáciu FreeMind, keďže je voľne stiahnuteľná a primeraná pre prácu v škole.

FreeMind predstavuje nekomplikovanú aplikáciu na tvorbu myšlienkových máp. Jej ovládanie je intuitívne a po zvládnutí bazálnych klávesových skratiek aj rýchle. Základné funkcie predstavujú vkladanie uzlov, ich „súrodencov“ (iné uzly na rovnakej úrovni) či nasledovníkov (uzly na ďalšej úrovni) a ich úpravy. Presúvanie (kopírovanie) uzlov a ich skupín pomocou metódy Uchop a polož. Pre počítačovú verziu je prirodzené, že obsahuje možnosť rozbaľovať a zbaľovať podsieť z nadradeného uzla. Dajú sa formátovať jednotlivé vetvy mapy, ich hrúbka, farba, tvar. Môžeme sa rozhodnúť medzi bublinovou alebo vidličkovou vizážou jednotlivých vetiev. K pojmom sa dajú pridať symboly, poznámky, hypertextové odkazy na externé stránky alebo na iné miesto mapy. Mapy sa dajú exportovať do jpeg, png, svg, obrázkových formátov, do pdf formátu alebo sa dajú uložiť ako webové stránky. Existuje možnosť textového vyhľadávania v podsieti aktuálneho uzla. Za slabinu programu pokladáme, že pri vkladaní obrázkov treba mať obrázok už prispôsobený veľkosťou – v aplikácii sa už nedá upravovať [11].

Posledná úprava: Štvrtok Sept 29, 2011 - 11:30. Revízia: 0.