Pracovný list 1 : Prostredie, ovládanie a základné nástroje aplikácie FreeMind

 

Pracovný list: Prostredie, ovládanie a základné nástroje aplikácie FreeMind

Otvorenie aplikácie

FreeMind môžeme spustiť viacerými spôsobmi:

  1. dvojklikom na ikonku FreeMind na pracovnej ploche;

  2. príkaz Štart - Všetky programy - FreeMind;

  3. príkaz Štart  kliknutím na ikonku FreeMind v ľavom stĺpci;

Popis aplikácie

Ak otvárame aplikáciu prvýkrát, otvorí sa nám nová myšlienková mapa, ktorá má v strede stránky pripravený centrálny uzol,, z ktorého môžeme začať tvoriť našu mapu. Ak sme už aplikáciu používali a máme uložené predtým vytvorené mapy, otvorí sa nám naposledy editovaná mapa.

Uloženie mapy

Súbory vytvorené v tomto programe majú príponu .mm a ukladajú sa rôznymi spôsobmi, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Príkaz

Klávesová skratka

Ikonka

Súbor  Ulož ako

Ctrl + Shift + S

Súbor  Ulož

Ctrl + S

 

Zatvorenie aplikácie

Program môžeme zatvoriť známymi spôsobmi prostredníctvom ikonky zavrieť v titulkovom pruhu, cez príkaz SúborUkonči alebo klávesovými skratkami Ctrl +Q alebo Alt + F4.

Editácia hlavného uzla

Do hlavného uzla je potrebné vložiť kľúčové slovo alebo obrázok vystihujúce danú tému myšlienkovej mapy. Jemožné kliknúť na hlavný uzol alebo stlačiť F2, alebo v kontextovom menu, ktorá sa zjaví, keď klikneme na uzol pravým tlačidlom myši, vybrať Editáciu uzla a napísať požadované slovo. Po dopísaní potvrdíme Enterom.

Ak potrebujeme vložiť obrázok, v hlavnej alebo miestnej ponuke vyberieme Vlož  Obrázok alebo použijem klávesovú skratku Ctrl+K.

Nový poduzol vkladáme pomocou klávesy Insert alebo ikonkou žiarovky, alebo z hlavnej ponuky vyberieme možnosť Vlož  Nový poduzol.

Ak chceme pridať nový súrodenecký uzol (uzol na rovnakej úrovni), tak stlačíme kláves Enter alebo Vlož  Nový súrodenecký uzol alebo na uzol klikneme pravým tlačidlom myši a vyberieme možnosť z miestnej ponuky.

Tlačidlom Delete vymažeme chybne vložený uzol alebo využijeme možnosť z miestnej ponuky.

Formát uzla – môžeme zmeniť farbu pozadia uzla, farbu textu, veľkosť textu v uzle a nastaviť rez písma.Všetky formátovacie charakteristiky môžeme nastaviť v hlavnej ponuke Formát  a vybrať požadovanú vlastnosť. Farbu si môžeme zvoliť podľa potreby z palety farieb alebo si namiešať vlastnú:Dá sa ovplyvniť aj vzhľad uzla, či bude vyzerať ako bublina alebo budeme písať priamo na vetvu.

Formát vetiev

Je možné nastaviť farbu, štýl a hrúbku hrany v tej istej hlavnej ponuke Formát. Pri farbách hrán je to ekvivalentné ako pri farbách uzlov. Štýl vetiev si môžeme zvoliť zo štyroch typov – lineárny, bezierový, ostrý lineárny a ostrý bezierový. Je možné zvoliť si hrúbku 1, 2, 4 alebo 8.

Posledná úprava: Utorok Okt 4, 2011 - 14:20. Revízia: 0.