Úlohy 1

 

Úlohy k pracovnému listu 1

 1. Skúste viacerými spôsobmi otvoriť a zatvoriť aplikáciu FreeMind.

 2. Otvorte novú mapu a uložte ju do vášho priečinka pod názvom Počítač.

 3. Do základného uzla vložte obrázok počítača a vytvorte aspoň štyri poduzly k danej téme.

 4. Každému poduzlu priraďte inú farbu pozadia. Hrana, ktorá k nemu vedie, nech je rovnakej farby.

 5. Text v uzle nastavte na veľkosť 24.

 6. Urobte, aby každá zo štyroch základných vetiev mala iný štýl hrany – lineárny, ostrý lineárny, bezierový a ostrý bezierový.

 7. Zmeňte nastavenia tak, aby jedna hlavná podvetva mala vzhľad uzla bubliny a na ostatné sa dalo písať priamo.

 8. Každý poduzol rozviňte ďalšími poduzlami.

 9. Vložte do niektorých poduzlov priliehavé obrázky.

 10. Vedeli by ste nájsť spôsob, ako k obrázkom pripojiť aj text?

 11. Nezabudnite na záver svoju mapu uložiť.

Posledná úprava: Štvrtok Sept 29, 2011 - 11:32. Revízia: 0.