Pracovný list 2: Ikony, linky, oblaky a poznámky

 

Pracovný list 2: Ikony, linky, oblaky a poznámky

Ikony

Ikony vkladáme k pojmom, aby sme zvýšili ich výpovednú hodnotu alebo aby sa nám ľahšie pamätali. Je teda vhodné, aby zvolená ikona mala súvis s daným pojmom. Význam jednotlivých ikon je vysvetlený buď hneď vedľa ikony, alebo vľavo dole v okne ako znázorňuje obrázok.Ikony k samotným pojmom vkladáme viacerými spôsobmi:

  • vľavo, pozdĺž pracovnej plochy, je panel s ikonami, z ktorého môžeme vybrať požadovanú ikonu kliknutím myškou – ikona sa vloží do uzla, ktorý máme vysvietený,

  • z hlavnej ponuky Vlož  Ikony,

  • kliknutím pravým tlačidlom myši na uzol sa rozvinie miestna ponuka, z ktorej vyberieme možnosť Ikony,

  • pomocou klávesovej skraty Alt + I.

Špeciálne postavenie majú ikony červený krížik , ktorý odstráni naposledy pridanú ikonu v uzle a ikona kontajnera, ktorá odstráni z uzla všetky ikonky (ak sme ich tam mali viac).

 

Linky

Do jednotlivých uzlov je možné vložiť externú alebo internú hyperlinku. Znamená to, že pri externej hyperlinke vytvoríme prepojenie medzi konkrétnym uzlom našej mapy a iným súborom uloženým buď v počítači, alebo na rôznych pamäťových médiách. Súbor môže byť ľubovoľného typu – textový dokument, prezentácia, obrázok, hudba a iné. Prepojenie sa dá vytvoriť aj s webovou stránkou. Pri internej linke spájame dva uzly našej mapy. Tak isto sa dá vložiť grafická linka – spojovacia šípka medzi dvomi vybranými uzlami mapy.

Pri vytváraní externej hyperlinky môžeme postupovať dvomi spôsobmi:

  1. vyberieme súbor, ktorý sa má po kliknutí na uzol otvoriť, pomocou vyhľadania v adresárovej štruktúre a kliknutím na neho,

  2. vypíšeme jeho adresu do adresného riadka.

Po vložení externej hyperlinky sa v uzle objaví malá červená šípka: .

Ak tvoríme internú – lokálnu hyperlinku, musíme mať označené dva uzly, medzi ktorými chceme linku vytvoriť.Uzol, ktorý označíme ako prvý, bude obsahovať odkaz na uzol, ktorý označíme ako druhý. Dva rôzne uzly vyberieme pomocou klávesy CTRL. Existenciu lokálneho spojenia uzla s iným uzlom nám signalizuje malá zelená šípka.

Pri grafickej linke postupujeme podobne ako pri internej hyperlinke. Nesmieme zabudnúť, že je potrebné mať označené oba uzly. Vznikne medzi nimi šípka, ktorej môžeme zmeniť tvar a farbu, ale nie šírku. Na obrázku je vytvorená fialová šípka medzi uzlami obraz a farba.

 

Existuje viacero spôsobov na vkladanie liniek:

  • hlavná ponuka Vlož a následný výber,

  • kliknutím na pravé tlačidlo myši sa otvorí miestna ponuka,

  • klávesovými skratkami, ktoré môžeme vidieť na obrázku.

Vymazanie hyperlinku dosiahneme pomocou klávesovej skratky Ctrl+K – otvorí sa okno na ručnú editáciu hyperlinku. Z riadka vymažeme adresu, potvrdíme akciu a okno zavrieme. Na grafickú linku klikneme pravým tlačidlom myši a môžeme šípku odstrániť alebo sformátovať:Oblaky

Na zvýraznenie spolu súvisiacich pojmov v jednej oblasti alebo zvýraznenie oblasti, ktorú z nejakého dôvodu preferujeme, môžeme použiť farebný oblak:Označíme uzol, klikneme na Vložiť  Oblak a do oblaku sa zaradia všetky poduzly daného uzla. Ak chceme zmeniť farbu oblaku, využijeme Formát  Farba oblaku a vyberieme farbu.

Ako je možné vidieť na obrázku, oblaky sa dajú vnárať jeden do druhého. Nedá sa však spraviť oblak okolo hlavného uzla.

Vypnutie oblaku realizujeme prostredníctvom klávesovej skratky Ctrl+Shift+B.

 Poznámky

K uzlom môžeme pripojiť poznámky. Treba mať zapnutý Pohľad  Note Window. Na spodnej časti obrazovky sa objaví okno, do ktorého sa dajú vpísať poznámky ku konkrétnemu uzlu. Po dopísaní sa v uzle objaví ikonka notesu s perom . Poznámka sa dá formátovať podobným spôsobom, ako sa edituje v textovom editore.


Posledná úprava: Štvrtok Sept 29, 2011 - 11:44. Revízia: 0.