Detaily kurzu

 

Názov: Začíname s Linuxom

Cieľová skupina: Základná škola, 6. - 7. ročník, nižšie sekundárne vzdelávanie

Autor: Mgr. Ján Kristín, ZŠ M. Olšovského, Kláštorné námestie č. 1, 901 01 Malacky

E-mail: jan kristin <jan.kristin32 (at) gmail.com>

Abstrakt: Zámerom kurzu je priblížiť otvorený softvér, predstaviť operačný systém GNU/Linux s distribúciou Ubuntu. Obsahuje sedem pracovných listov, v ktorých sú postupne spracované prvé kroky práce s operačným systémom GNU/Linux Ubuntu a jeho aplikáciami. Pracovné listy sú určené žiakom základnej alebo strednej školy, ktorí sa s operačným systémom Linux stretávajú po prvý raz. Prostredníctvom nich sa postupne žiaci zoznamujú s grafickým prostredím Gnome a jeho variabilným nastavením, spoznávajú štruktúru súborového systému a štandardné aplikácie, ktoré operačný systém poskytuje. V každom pracovnom liste sa nachádzajú úlohy na precvičenie učiva. Neoddeliteľnou súčasťou práce sú aj metodické listy k vybraným témam.

Tento kurz bol vytvorený na základe záverečnej práce, ktorá vznikla v rámci projektu Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika.

Miesto zverejnenia: Portál Otvorená knižnica edukačných materiálov, http://kniznica.sospreskoly.org

Licencia: Kurz možno šíriť v pôvodnej alebo modifikovanej forme pod licenciou "Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívajte dielo komerčne-Zachovajte licenciu 3.0" (CC BY-NC-SA 3.0). Ďalšie údaje o možnostiach a podmienkach použitia sú uvedené v informáciách o serveri Otvorená knižnica.

Použitý softvér:

Posledná úprava: Streda Dec 7, 2011 - 09:43. Revízia: 0.