Detaily kurzu

 

Názov: Programovací jazyk pre deti Scratch

Autor:  Mgr. Peter Štrba, Spojená škola - Gymnázium M. Galandu Turčianske Teplice

E-mail: peter.strba (at) gymtut.edu.sk

Abstrakt: 

Práca pomocou pracovných listov ukazuje možnosti využitia programovacieho jazyka Scratch na hodinách informatiky v 1. ročníku na gymnáziu s osemročnou formou štúdia. Pracovné listy sú určené pre žiakov, ktorí sa s programovaním stretávajú po prvýkrát. Každý pracovný list obsahuje vysvetlenie preberanej témy a v závere sa nachádza pre žiaka pripravené zadanie úlohy. Práca celkovo obsahuje šestnásť pracovných listov, jeden metodický list, prezentáciu o programovacom jazyku Scratch a vzorové projekty k zadaným úlohám.

 

Kľúčové slová: Programovanie, Scratch, Pracovný list.

Tento kurz bol vytvorený na základe záverečnej práce, ktorá vznikla v rámci projektu Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika.

Miesto zverejnenia: Portál Otvorená knižnica edukačných materiálov, http://kniznica.sospreskoly.org

Licencia: Kurz možno šíriť v pôvodnej alebo modifikovanej forme pod licenciou "Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívajte dielo komerčne-Zachovajte licenciu 3.0" (CC BY-NC-SA 3.0). Ďalšie údaje o možnostiach a podmienkach použitia sú uvedené v informáciách o serveri Otvorená knižnica.

Použitý softvér:

  • Scratch
    • Licencia: prostredie jazyka má otvorený zdrojový kód a je chránené vlastnou slobodnou licenciou Licencia Scratch.
    • Dostupnosť: zdarma
    • Platforma: multiplaformový, pre Windows, Linux, Mac Os X
Posledná úprava: Utorok Sept 27, 2011 - 15:02. Revízia: 0.