Graf závislosti teploty vzduchu od času

 

Vytvorte na počítači graf závislosti teploty vzduchu v priebehu dňa.

Na obrázku vidíte vzhľad grafu.

Stiahnite si pripravený súbor >>>>tu<<<< a otvorte súbor v tabuľkovom kalkulátore (MS Office Excel alebo LibreOffice Calc) .

Do pripravenej tabuľky napíšte namerané hodnoty teploty, ktoré dostanete zapísané na papiery. Pri zadávaní hodnôt pozorujte priebeh grafu.

Vypočítajte priemernú hodnotu teploty vzduchu.

Ukážka

Posledná úprava: Nedeľa Okt 16, 2011 - 11:57. Revízia: 0.