Detaily kurzu

 

Názov: Programovací jazyk Scratch a jeho využitie na hodinách informatiky na 2. stupni ZŠ

Cieľová skupina: 2. stupeň ZŠ

Autor:  Mgr. Andrea Tkáčová, Základná škola Nevädzová v Bratislave

E-mail: a.tkacova (at) centrum.sk

Abstrakt: 

V práci prinášame stručný popis programovacích jazykov, ktoré sa používajú vo vyučovaní informatiky na základných školách.

Zaoberáme sa popisom programovacieho prostredia Scratch, jeho nástrojmi a možnosťami. Túto časť práce chápeme ako užívateľskú príručku pre učiteľov, ktorí začínajú pracovať s programom. Charakterizujeme programovacie prostredie, overujeme jeho výhody a nevýhody vo vyučovaní informatiky.

Na konkrétnych pracovných listoch, ktoré sa používajú na vyučovacích hodinách sa snažíme ukázať efektívnosť a jednoduchosť využitia programu Scratch. Pri obsahovom zameraní jednotlivých pracovných listov sme sa inšpirovali prostredím školy, jej životom, okolím a bežnými situáciami, ktoré žiaci a učitelia prežívajú každý deň.

 

Kľúčové slová: Programovanie, Scratch, pracovný list, experiment

Tento kurz bol vytvorený na základe záverečnej práce, ktorá vznikla v rámci projektu Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika.

Miesto zverejnenia: Portál Otvorená knižnica edukačných materiálov, http://kniznica.sospreskoly.org

Licencia: Kurz možno šíriť v pôvodnej alebo modifikovanej forme pod licenciou "Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívajte dielo komerčne-Zachovajte licenciu 3.0" (CC BY-NC-SA 3.0). Ďalšie údaje o možnostiach a podmienkach použitia sú uvedené v informáciách o serveri Otvorená knižnica.

Použitý softvér:

  • Scratch
    • Licencia: prostredie jazyka má otvorený zdrojový kód a je chránené vlastnou slobodnou licenciou Licencia Scratch.
    • Dostupnosť: zdarma
    • Platforma: multiplaformový, pre Windows, Linux, Mac Os X
Posledná úprava: Streda Dec 7, 2011 - 09:40. Revízia: 0.