Detaily kurzu

 

Názov:  Pracujeme s prostredím RUR – spoznávame cykly

Cieľová skupina: osemročné gymnázium, 1. ročník

Autor:  Ing. Peter Veľký

E-mail:  peter.1900@centrum.sk

Abstrakt: Témou mojej záverečnej práce je naučiť žiakov porozumieť a používať programátorskú konštrukciu – cyklus v prostredí prehliadača RUR. Prostredie RUR je naprogramované v Pythone,  pri programovaní v ňom sa taktiež používa syntax tohto jazyka). Uvedená hra je koncipovaná ako labyrint alebo herná mapa, v ktorej sa pohybuje robot riadený pomocou príkazov jazyka Python. Úvodné lekcie didaktickej hry nás zoznamujú s herným prostredím a pravidlami pohybu v ˝labyrinte˝. V portfóliu hry sa nachádzajú rôzne mapy herných prostredí s niekoľkými druhmi prekážok, ktoré skrývajú guľôčky. Úlohou žiakov je riadiť dráhu robota pomocou zdrojového kódu programu. Špecializované nástroje, zabudované v hre, umožňujú vytvárať hráčom i vlastné prekážky a týmto spôsobom rozšíriť počet hier.

 

Kľúčové slová: Programovanie, Python, cykly, pracovný list

Tento kurz bol vytvorený na základe záverečnej práce, ktorá vznikla v rámci projektu Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika.

Miesto zverejnenia: Portál Otvorená knižnica edukačných materiálov, http://kniznica.sospreskoly.org

Licencia: Kurz možno šíriť v pôvodnej alebo modifikovanej forme pod licenciou "Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívajte dielo komerčne-Zachovajte licenciu 3.0" (CC BY-NC-SA 3.0). Ďalšie údaje o možnostiach a podmienkach použitia sú uvedené v informáciách o serveri Otvorená knižnica.

Použitý softvér:

  • Python
    • Licencia: otvorený softvér
    • Dostupnosť: zdarma
    • Platforma: multiplaformový, pre Windows, Linux, Mac Os X
  • RUR-PLE - Roberge's Used Robot (RUR) : a Python Learning Environment (PLE)
Posledná úprava: Streda Dec 7, 2011 - 09:40. Revízia: 0.