Detaily kurzu

 

Názov: GeoGebra pre začiatočníkov - Úvod do prostredia, jednoduché konštrukcie

Cieľová skupina: Učiteľ

Autor: Veronika Bejdová,  veronika.bejdova at gmail.com

Abstrakt:  Hlavným cieľom je predstaviť prostredie GeoGebry, jeho základné prvky, spoznať základné nástroje, pomocou nich zostrojiť jednoduché konštrukcie, a tým dať i jednoduché tipy, ako GeoGebru použiť na hodinách matematiky. V kurze si vytvoríme niekoľko jednoduchých úloh, ktoré sa dajú do vyučovania pekne zapojiť.

Miesto zverejnenia: Portál Otvorená knižnica edukačných materiálov, http://kniznica.sospreskoly.org

Licencia: Kurz možno šíriť v pôvodnej alebo modifikovanej forme pod licenciou "Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívajte dielo komerčne-Zachovajte licenciu 3.0" (CC BY-NC-SA 3.0). Ďalšie údaje o možnostiach a podmienkach použitia sú uvedené v informáciách o serveri Otvorená knižnica.

Použitý softvér:

  • Geogebra
    • Licencia: otvorený softvér
    • Dostupnosť: zdarma
    • Platforma: multiplaformový
Posledná úprava: Štvrtok Jún 28, 2012 - 07:55. Revízia: 0.