Metodika k appletu (vznik)

 

Téma

Ročník

Uhly v trojuholníku

Siedmi, ZŠ

Ciele

Vstup

-          rozumieť pojem uhol, uhly

-          vedieť identifikovať uhly v miestnosti

-          vedieť, že uhly v trojuholníku zvierajú dokopy 180°

-          vedieť zostrojiť trojuholník pomocou uhlomera

-          vedia zostrojiť trojuholník bez uhlomera

-          vedia delenie trojuholníkov

-          ovládať základy práce s hotovými webovými interaktívnymi Java appletmi

 

Kompetencie

Didaktický problém

-          kľúčovú kompetenciu automatizovať a analyzovať procesy zamerané na zostavovanie postupu riešenia úloh

-          rozvíjať digitálnu kompetenciu s appletom v programe Geogebra

 

-          Nadviazať na predchádzajúce vedomosti o trojuholníkoch

Prostriedky

Metódy a formy

-          Učebné pomôcky

-          Rysovacie pomôcky

-          Digitálne technológie ( počítač, projektor, applet, rysovacie pomôcky a uhlomer)

-          vysvetľovať s demonštráciou

-          upevňovací a zhrňujúci rozhovor

 

 

Posledná úprava: Sobota Júl 20, 2013 - 02:16. Revízia: 0.